İcra Avukat

İcra Hukuku Avukatları

İcra Hukuku İcra Takibi ile Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.

Türkiye de bu hukuk alanı, İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.Sistemimize kayıtlı icra avukatları, T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemelerinde, alacaklı veya borçlu vekili sıfatı ile icra takipleri, istihkak davaları, haciz işlemleri, ihtiyati haciz davaları, ihtiyati hacze itiraz davaları, icra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları, menfi tespit ve istirdat davaları, ipoteğin paraya çevrilmesi, karşılıksız çek davaları, iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davaları gibi konularda hizmet sunmaktadırlar.


Avukat24, İcra Hukuku Alanında uzman icra avukatı arayan kullanıcılara, sistemine kayıtlı icra hukuku avukatları iletişim bilgilerini ücretsiz bir şekilde sunmaktadır. Özellikle en çok aranan istanbul icra avukatları, Ankara icra avukatları, izmir icra avukatları, Bursa icra avukatları, Eskişehir icra avukatları, Antalya icra avukatları listesine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

İcra Davası Avukatı

DİĞER HUKUK HABERLERİ