Türk Hukukunda Arabuluculuk Dönemi Başladı

Arabuluculuk Dönemi Başladı

TBMM’de 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun kuruluş ve teşkilatı düzenleyen 28. maddesi ve Arabuluculuk Kurulu’nu düzenleyen 32. maddesi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Kanunun diğer maddeleri ise yayımı tarihinden 1 yıl sonra yani 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni sistem, anlaşmalı boşanma davaları, trafik kazaları, kat mülkiyeti gibi özel hukuku ilgilendiren konularda taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmasını amaçlıyor. Kanuna göre, dava süreci başlamadan önce taraflar anlaşmaları halinde ortak bir arabulucu seçebilecek.

Kanuna göre; tarafların, arabulucuya başvurma, süreci devam ettirme, sonuçlandırma veya bu süreçten vazgeçmesi serbest olacak; arabulucuya başvururken ve tüm süreç boyunca eşit hakları bulunacak.

Arabulucu, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya elde ettiği bilgi, belge ve tuttuğu kayıtları gizli tutacak. Taraflar da gizliliğe uyacak.

Arabuluculuk Sistemi için, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Arabuluculuk Kurulu oluşturulacak.

Yazar Hakkında