Türk Hukukunda Arabuluculuk Dönemi Başladı

TBMM’de 7 Haziran 2012 tarihinde kabul edilen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 22 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun kuruluş ve teşkilatı düzenleyen 28. maddesi ve Arabuluculuk Kurulu’nu düzenleyen 32. maddesi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Kanunun diğer maddeleri ise yayımı tarihinden 1 yıl sonra yani 22 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yeni sistem, anlaşmalı boşanma davaları, trafik kazaları, kat mülkiyeti gibi özel hukuku ilgilendiren konularda taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmasını amaçlıyor. Kanuna göre, dava süreci başlamadan önce taraflar anlaşmaları halinde ortak bir arabulucu seçebilecek.

Kanuna göre; tarafların, arabulucuya başvurma, süreci devam ettirme, sonuçlandırma veya bu süreçten vazgeçmesi serbest olacak; arabulucuya başvururken ve tüm süreç boyunca eşit hakları bulunacak.

Arabulucu, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya elde ettiği bilgi, belge ve tuttuğu kayıtları gizli tutacak. Taraflar da gizliliğe uyacak.

Arabuluculuk Sistemi için, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Arabuluculuk Kurulu oluşturulacak.

Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!
Reviewed by on. Rating:

İllere Göre Avukat Listesi


Ankara Avukat İstanbul Avukat
İzmir Avukat Bursa Avukat
Antalya Avukat Adana Avukat
Eskişehir Avukat Mersin Avukat
Gaziantep Avukat Konya Avukat

Hukuk Alanına Göre Avukatlar


Aile Avukatı Boşanma Avukatı
İcra Avukatı Bilişim Avukatı
Miras Avukatı Marka – Patent Avukatı
İş Avukatı Enerji Avukatı
Ceza Avukatı Turizm Avukatı

Bilgilendirme

avukatlistesi.net, avukat24.com.tr avukat arama motoru altyapısını kullanan, kullanımı tamamen ücretsiz ve kayıt gerektirmeyen bir Brunsia Ltd. Şti. Hizmetidir. avukatlistesi.net, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine, amaç, kapsam ve dayanaklarına uygun şekilde tasarlanmış ve sanal bilgi hizmeti vermektedir. Avukatlık hizmeti veren kişi ve kurumlara sevk hizmeti sağlamaz, tamamen tavsiye niteliğindedir.