Miras Avukat

Miras Hukuku Avukatları

 

miras avukatları | miras avukatı | Avukat24Miras Avukatı | Miras Avukatları


İstanbul Miras Avukatı

Ankara Miras Avukatı

İzmir Miras Avukatı

Antalya Miras Avukatı

Bursa Miras Avukatı

Mersin Miras Avukatı

Kocaeli Miras Avukatı

Konya Miras Avukatı

Kayseri Miras Avukatı

Muğla Miras Avukatı

Eskişehir Miras Avukatı

Adana Miras Avukatı

Miras Avukatları İçin Tıklayın

 Miras Hukuku Avukatı | En İyi Miras Avukatı

Miras hukuku, bir gerçek kişinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmiş olması halinde, para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının yani malvarlığının mukadderatını düzenleyen hukuk alanıdır. Mirasçı, ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin mirasının (terekesinin) intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir. Muris, ölümüyle birlikte malvarlığı mirasçı dediğimiz kişilere geçen kimsedir. Malvarlığının miras yoluyla intikali ancak gerçek kişilerde söz konusu olabilir.

Sistemimize kayıtlı miras avukatları, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar, mirasçılık belgesi (veraset ilamı)’nın alınması, mirasçılık belgesi’nin iptali davaları, miras sözleşmeleri, murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar, mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar gibi konularda hizmet sunmaktadırlar.

Avukat24, Miras Hukuku alanında uzman miras hukuku avukatı arayan kullanıcılara, sistemine kayıtlı miras avukatları iletişim bilgilerini ücretsiz bir şekilde sunmaktadır.