Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu,...

AAÜT'nin değişmeyen maktu kısımlarının avukatın emeğine ve bu konu...

Ülke gerçeklerini gözetmeksizin  bu tarifeyi içimize sindiremiyoru...

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam MADD...

6572 sayılı “Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun H...