İzmir Barosundan 17 Aralık Soruşturmasının Takipsizlik Kararına İtiraz Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Hakim ve Savcıların Özlük Hakları Yeniden Düzenleniyor TBB Norveç, Finlandiya ve Türkiye
 
izmir barosu

İzmir Barosundan 17 Aralık Soruşturmasının Takipsizlik Kararına İtiraz

İzmir Barosu Başkanlı, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz etti. İtiraz dilekçesini okumak için tıklayın.    

Halit Çelenk Hukuk Ödülü

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri

Halit Çelenk Hukuk Ödülün Amacı Ödülün amacı, yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmektir. Eser Konusu Eser konusu serbesttir. Değerlendirmede; Halit Çelenk’in yaşamı, eserleri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile […]

Hakim ve Savcıların Özlük Hakları Yeniden Düzenleniyor

14 Ekim itibariyle Meclise sunulan ve hakim – savcıların özlük haklarını düzenleyen kanun teklifinde, toplam 35 madde bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı, son dönemde artan terör eylemleriyle ilgili ceza kanunlarında yer alan hükümlerin değiştirilmesine yöneliktir. Kamu personelini ilgilendiren hükümler şu şekildedir: İDARİ HAKİMLERE HUKUK FAKÜLTESİNDE OKUMA İMKANI İdari yargıda beş yıl süreyle görev yapmış hakim veya […]

Türkiye Barolar Birliği

TBB’den Türkiye’de ve Bölgemizde Yaşanan Olaylarla İlgili Kamuoyu Duyurusu

Ortadoğu’da sınırlarımızın hemen bitişiğinde yaşanan kanlı olaylarla eş zamanlı olarak ülkemizin değişik yörelerinde başlayan olaylar, çok tehlikeli bir iç çatışmaya dönüşme eğilimi göstermektedir. Türkiye’nin bu duruma gelmesinin başlıca sorumlusu, yanlış iç ve dış politikalar üretip bunları uygulayan siyasi iktidardır. Ortadoğu, bir takım güç odaklarının eliyle tezgahlanan bir büyük oyun içerisinde kan gölüne dönüşmüştür. Hangi etnik […]

NORVEÇ, FİNLANDİYA ve TÜRKİYEDE HUKUK SİSTEMİ

Norveç, Finlandiya ve Türkiye’de Hukuk Sistemi Konferansı

İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Finlandiya’nın Helsinki ve Norveç Barolarıyla 10 Ekim 2014 Cuma günü Saat 17:00 de İstanbul Barosu Kanlıca Tesislerinde (BaroBahçe) NORVEÇ, FİNLANDİYA ve TÜRKİYEDE  HUKUK SİSTEMİ ( Norwegian, Finnish and Turkish Law System) KONULU Mukayeseli  Konferans ( Comparative Conference ) düzenliyor. Açılış Konuşmaları İstanbul Barosu Başkanı Av.Doç.Dr. Ümit Kocasakal, Helsinki Baro Başkanı/ President […]

izmir barosu

İzmir Barosundan 17 Aralık Soruşturmasının Takipsizlik Kararına İtiraz

24 Ekim 2014

İzmir Barosu Başkanlı, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında verilen kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara itiraz etti. İtiraz dilekçesini okumak için tıklayın.    

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

Halit Çelenk Hukuk Ödülü

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri

24 Ekim 2014

Halit Çelenk Hukuk Ödülün Amacı Ödülün amacı, yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmektir. Eser Konusu Eser konusu serbesttir. Değerlendirmede; Halit Çelenk’in yaşamı, eserleri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

Hakim ve Savcıların Özlük Hakları Yeniden Düzenleniyor

15 Ekim 2014

14 Ekim itibariyle Meclise sunulan ve hakim – savcıların özlük haklarını düzenleyen kanun teklifinde, toplam 35 madde bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı, son dönemde artan terör eylemleriyle ilgili ceza kanunlarında yer alan hükümlerin değiştirilmesine yöneliktir. Kamu personelini ilgilendiren hükümler şu şekildedir: İDARİ HAKİMLERE HUKUK FAKÜLTESİNDE OKUMA İMKANI İdari yargıda beş yıl süreyle görev yapmış hakim veya […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

Türkiye Barolar Birliği

TBB’den Türkiye’de ve Bölgemizde Yaşanan Olaylarla İlgili Kamuoyu Duyurusu

13 Ekim 2014

Ortadoğu’da sınırlarımızın hemen bitişiğinde yaşanan kanlı olaylarla eş zamanlı olarak ülkemizin değişik yörelerinde başlayan olaylar, çok tehlikeli bir iç çatışmaya dönüşme eğilimi göstermektedir. Türkiye’nin bu duruma gelmesinin başlıca sorumlusu, yanlış iç ve dış politikalar üretip bunları uygulayan siyasi iktidardır. Ortadoğu, bir takım güç odaklarının eliyle tezgahlanan bir büyük oyun içerisinde kan gölüne dönüşmüştür. Hangi etnik […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

NORVEÇ, FİNLANDİYA ve TÜRKİYEDE HUKUK SİSTEMİ

Norveç, Finlandiya ve Türkiye’de Hukuk Sistemi Konferansı

08 Ekim 2014

İstanbul Barosu Dış İlişkiler Merkezi Finlandiya’nın Helsinki ve Norveç Barolarıyla 10 Ekim 2014 Cuma günü Saat 17:00 de İstanbul Barosu Kanlıca Tesislerinde (BaroBahçe) NORVEÇ, FİNLANDİYA ve TÜRKİYEDE  HUKUK SİSTEMİ ( Norwegian, Finnish and Turkish Law System) KONULU Mukayeseli  Konferans ( Comparative Conference ) düzenliyor. Açılış Konuşmaları İstanbul Barosu Başkanı Av.Doç.Dr. Ümit Kocasakal, Helsinki Baro Başkanı/ President […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

Türkiye Barolar Birliği

TBB, Türbanın Okullarda 9 Yaşına İndirilmesi Değişikliğine İptal Davası Açtı

02 Ekim 2014

Türkiye Barolar Birliği, 27 Eylül 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik”te yapılan değişikliğe karşı yürütmenin durdurulması istemli iptal davası açarak eğitim hakkının laiklik ilkesine aykırı olarak kullanılamayacağını belirtmiştir. Dava konusu yönetmelik değişikliği ile din ve vicdan hürriyetine ilişkin korumanın dışına çıkılarak dini ve […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

Türkiye Barolar Birliği

TBB’den Kamuda Çalışan Avukatların Hakları Hakkında Duyuru

01 Ekim 2014

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın 2. maddesine göre; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bir hukuk devletinin en önemli özelliklerinden biri de bağımsız ve tarafsız yargının yanında idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olmasıdır. Yürütme erkinin eylem ve işlemlerinin en önemli taraflarından birini de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda “Avukatlık Hizmetleri Sınıfı” olarak tanımlanan kamuda […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

Türkiye Barolar Birliği

TBB Dünya Adalet Projesi’nin (WJP) Stratejik Ortağı Oldu

18 Eylül 2014

Türkiye Barolar Birliği, dünya çapında hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi amacıyla çalışan, bağımsız ve disiplinler arası bir organizasyon olan Dünya Adalet Projesi’nin (The World Justice Project – WJP) stratejik ortağı oldu. 2006 yılında, hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi için çalışan tüm kurumların işbirliğine açık olarak kurulan Dünya Adalet Projesi (WJP), araştırma programları, sağladığı burslar ve her yıl düzenlediği hukukun […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

barolar birliği alman barolar birliği

Türk Alman Avukatlar Konferansı

07 Eylül 2014

Türkiye Barolar Birliği ve Alman Barolar Birliği ( Bendesrechtsanwaltskammer )  10 Eylül 2014 Çarşamba günü Saat 09:30’da Aç Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde Türk-Alman Avukatlar Konferansı düzenlemektedir. Açılış ve protokol konuşmalarını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Alman Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Freiburg Barosu Başkanı Av. Dr. Michael Krenzler, CHP […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

Anayasa Mahkemesi

Anaya Mahkemesi Basın Açıklaması

06 Eylül 2014

Bazı yazılı ve görsel medya organlarında, Mahkememiz ve mensupları hakkında haksız ve temelsiz iddiaların yer alması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Daha önce Mahkememizde görev almış ancak mesleki yetersizlik ve uyumsuzluk nedeniyle Mahkememizdeki görevi sona erdirilerek üniversitesindeki asli görevine iade edilen bir raportör’ün, Anayasa Mahkemesi mensupları hakkında hayali kurgu mahsulü, asılsız, mesnetsiz ve hezeyan […]

Yazının Tamamını Okuyun

Yayınlanan Kategori Güncel Hukuk Haberleri

İllere Göre Avukat Listesi


Ankara Avukat İstanbul Avukat
İzmir Avukat Bursa Avukat
Antalya Avukat Adana Avukat
Eskişehir Avukat Mersin Avukat
Gaziantep Avukat Konya Avukat

Hukuk Alanına Göre Avukatlar


Aile Avukatı Boşanma Avukatı
İcra Avukatı Bilişim Avukatı
Miras Avukatı Marka – Patent Avukatı
İş Avukatı Enerji Avukatı
Ceza Avukatı Turizm Avukatı

Bilgilendirme

avukatlistesi.net, avukat24.com.tr avukat arama motoru altyapısını kullanan, kullanımı tamamen ücretsiz ve kayıt gerektirmeyen bir Brunsia Ltd. Şti. Hizmetidir. avukatlistesi.net, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine, amaç, kapsam ve dayanaklarına uygun şekilde tasarlanmış ve sanal bilgi hizmeti vermektedir. Avukatlık hizmeti veren kişi ve kurumlara sevk hizmeti sağlamaz, tamamen tavsiye niteliğindedir.