6572 sayılı “Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun H...

Türkiye Barolar Birliği, Atatürk Orman Çiftliği'nden Gezi parkına,...

Çağdaş demokrasilerde ayrıcalıklı kişi, sınıf, zümre yoktur. Kanun...

İnsan Hakları Günü Etkinlikleri Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakl...

Avukatlık mesleği günümüzde sadece ofis ortamında gerçekleştirilen...

Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!
Reviewed by on. Rating: